מה כולל השירות שלי?
*פגישת יעוץ חינם
*איסוף מסמכים רלוונטים
* איבחון של תנהלות הכלכלית של הלקוח
* בניית תמהיל אסטרטגי התאום ללקוח
* משא ומתן מול גופי המימון
*ליווי מלא עד שחרור הכסף בפועל